[1]
Dulskis R., „EKUMENINĖS TIESOS PAIEŠKOS IR KRISTAUS BAŽNYČIOS TAPATYBĖ“, RAC, t. 4, p. 52-59, saus. 2007.