[1]
Šerpytytė R., „TIKĖJIMO PARADOKSAS IR NIHILIZMO ,LOGIKA‘: S. KIERKEGAARDAS“, RAC, t. 4, p. 38-44, saus. 2007.