[1]
Daraškevičiūtė V., „Hermeneutikos samprata personalistinėje Luigi Pareysono ontologijoje“, RAC, t. 12, p. 48-61, saus. 2013.