[1]
Milerius N., „Montažo ontologija ir anapus jos“, RAC, t. 11, p. 30-42, saus. 2012.