[1]
Sabolius K., „SUSVETIMĖJIMAS IR VAIZDUOTĖ. CHARLIE’O KAUFMANO ,SINEKDOCHA, NIUJORKAS‘“, RAC, t. 11, p. 43-57, saus. 2012.