Šerpytytė R. „Pratarmė“. Religija Ir kultūra, T. 13, 2016 m.rugsėjo, p. 7-8, doi:10.15388/Relig.2013.13.10093.