Jakimčikaitė I. „Simone’os Weil pašaukimo Samprata“. Religija Ir kultūra, nr. 14-15, 2017 m.rugsėjo, p. 132-43, doi:10.15388/Relig.2014.14-15.10830.