Baranova J. „Dvasinio Kino Konceptas Gilles’io Deleuze’o Filosofijoje Jūratė Baranova“. Religija Ir kultūra, nr. 18-19, 2016 m.gruodžio, p. 50-61, doi:10.15388/Relig.2016.4.