Rubavičius V. „Meno Religinis Aspektas šiuolaikinėje civilizacinėje vaizduotėje“. Religija Ir kultūra, nr. 18-19, 2016 m.gruodžio, p. 62-74, doi:10.15388/Relig.2016.5.