Šerpytytė R. „Redakcinė Kolegija Ir Turinys“. Religija Ir kultūra, nr. 20-21, 2017 m.balandžio, p. 1-7, https://www.zurnalai.vu.lt/religija-ir-kultura/article/view/12749.