Miliūnaitė M. „Šventoji Ir Pasaulietinė Muzika Šventajame Rašte“. Religija Ir kultūra, nr. 20-21, 2017 m.balandžio, p. 29-41, doi:10.15388/Relig.2017.13.