Mickevičius T. N. „Heideggerio Technikos esmės Sampratos Recepcija ,empirinio posūkio‘ Technikos Filosofijoje“. Religija Ir kultūra, nr. 20-21, 2017 m.gruodžio, p. 68-76, doi:10.15388/Relig.2017.16.