Bacevičiūtė D. „SEKULIARI KASDIENYBĖ IR RELIGINĖ PRASMĖ: ETIŠKUMO IR RELIGIŠKUMO SANTYKIS“. Religija Ir kultūra, T. 10, 2012 m.sausio, p. 7-21, doi:10.15388/Relig.2012.0.2742.