Šerpytytė R. „NIHILIZMAS IR MAIŠTO SĄMONĖ“. Religija Ir kultūra, T. 9, 2011 m.sausio, p. 100-9, doi:10.15388/Relig.2011.0.2745.