Daraškevičiūtė V. „BENEDETTO CROCE’S ESTETIKA KAIP ALTERNATYVA MODERNISTINEI ESTETIKOS SAMPRATAI“. Religija Ir kultūra, T. 9, 2011 m.sausio, p. 89-99, doi:10.15388/Relig.2011.0.2746.