Sodeika T. „ŠVENTOJO BONAVENTŪROS KELIONĖ“. Religija Ir kultūra, T. 9, 2011 m.sausio, p. 7-20, doi:10.15388/Relig.2011.0.2751.