Sodeika T. „Sakralumas Jo Techninio Reprodukuojamumo Epochoje“. Religija Ir kultūra, T. 7, nr. 1-2, 2010 m.sausio, p. 83-90, doi:10.15388/Relig.2010.1.2763.