Sodeika T. „In Medias Res: Marshallas Mcluhanas Ir Jo ,teorijos‘ Kitybė“. Religija Ir kultūra, T. 6, nr. 1-2, 2009 m.sausio, p. 144-59, doi:10.15388/Relig.2009.1.2770.