Šerpytytė R. „NIHILIZMO PARAŠTĖS: (AT)VAIZDAS IR IŠNYKIMAS“. Religija Ir kultūra, T. 6, nr. 1-2, 2009 m.sausio, p. 53-68, doi:10.15388/Relig.2009.1.2776.