Šerpytytė R. „TOMO SODEIKOS NIHILIZMAS“. Religija Ir kultūra, T. 5, nr. 2, 2008 m.sausio, p. 8-14, doi:10.15388/Relig.2008.2.2785.