Duoblienė L. „Kritinė Tarptikybinė Pedagogika: Pro Ir Contra“. Religija Ir kultūra, T. 5, nr. 1, 2008 m.sausio, p. 98-108, doi:10.15388/Relig.2008.1.2788.