Pažėraitė A. „ŠVENTOJI ISTORIJA VS. SEKULIARIOJI ISTORIJA: SENOVĖS IZRAELITŲ PRIEŠISTORĖS IR ISTORIJOS ISTORIOGRAFINĖS KONTROVERSIJOS“. Religija Ir kultūra, T. 4, 2007 m.sausio, p. 60-74, doi:10.15388/Relig.2007.0.2800.