Šerpytytė R. „TIKĖJIMO PARADOKSAS IR NIHILIZMO ,LOGIKA‘: S. KIERKEGAARDAS“. Religija Ir kultūra, T. 4, 2007 m.sausio, p. 38-44, doi:10.15388/Relig.2007.0.2803.