Daraškevičiūtė V. „HERMENEUTIKOS SAMPRATA PERSONALISTINĖJE LUIGI PAREYSONO ONTOLOGIJOJE“. Religija Ir kultūra, T. 12, 2013 m.sausio, p. 48-61, doi:10.15388/Relig.2013.0.3685.