Milerius N. „Montažo Ontologija Ir Anapus Jos“. Religija Ir kultūra, T. 11, 2012 m.sausio, p. 30-42, doi:10.15388/Relig.2012.0.840.