Sabolius K. „SUSVETIMĖJIMAS IR VAIZDUOTĖ. CHARLIE’O KAUFMANO ,SINEKDOCHA, NIUJORKAS‘“. Religija Ir kultūra, T. 11, 2012 m.sausio, p. 43-57, doi:10.15388/Relig.2012.0.841.