DaraškevičiūtėVaiva. „Religiškumo Reprezentavimo šiuolaikiniame Mene Problema. Sekuliari Ir Postsekuliari Prieigos“. Religija ir kultūra0, no. 20-21 (gruodžio 20, 2017): 55-67. žiūrėta spalio 25, 2020. https://www.zurnalai.vu.lt/religija-ir-kultura/article/view/16853.