Sodeika, Tomas. „In Medias Res: Marshallas Mcluhanas Ir Jo ,teorijos‘ Kitybė“. Religija ir kultūra 6, no. 1-2 (sausio 1, 2009): 144-159. žiūrėta rugsėjo 26, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/religija-ir-kultura/article/view/2770.