Duoblienė, Lilija. „Kritinė Tarptikybinė Pedagogika: Pro Ir Contra“. Religija ir kultūra 5, no. 1 (sausio 1, 2008): 98-108. žiūrėta liepos 1, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/religija-ir-kultura/article/view/2788.