Šerpytytė, Rita. „TIKĖJIMO PARADOKSAS IR NIHILIZMO ,LOGIKA‘: S. KIERKEGAARDAS“. Religija ir kultūra 40 (sausio 1, 2007): 38-44. žiūrėta gegužės 11, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/religija-ir-kultura/article/view/2803.