1.
DaraškevičiūtėV. Religiškumo reprezentavimo šiuolaikiniame mene problema. Sekuliari ir postsekuliari prieigos. RAC [Prieiga per internetą]. 2017 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2020 m.spalio25 d.];0(20-21):55-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/religija-ir-kultura/article/view/16853