1.
Vidauskytė L. Religinė patirtis: hierofanija ar hierofonija?. RAC [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gruodžio8 d.];100:105-13. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/religija-ir-kultura/article/view/2737