1.
Sodeika T. „Nėr vardo tinkamo, yra tik jausmas. “. RAC [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.spalio4 d.];100:80-104. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/religija-ir-kultura/article/view/2738