1.
Bacevičiūtė D. SEKULIARI KASDIENYBĖ IR RELIGINĖ PRASMĖ: ETIŠKUMO IR RELIGIŠKUMO SANTYKIS. RAC [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio22 d.];100:7-21. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/religija-ir-kultura/article/view/2742