1.
Šerpytytė R. NIHILIZMAS IR MAIŠTO SĄMONĖ. RAC [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo18 d.];90:100-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/religija-ir-kultura/article/view/2745