1.
Daraškevičiūtė V. BENEDETTO CROCE’S ESTETIKA KAIP ALTERNATYVA MODERNISTINEI ESTETIKOS SAMPRATAI. RAC [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2020 m.gruodžio4 d.];90:89-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/religija-ir-kultura/article/view/2746