1.
Sodeika T. ŠVENTOJO BONAVENTŪROS KELIONĖ. RAC [Prieiga per internetą]. 2011 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio15 d.];90:7-20. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/religija-ir-kultura/article/view/2751