1.
Sodeika T. IN MEDIAS RES: MARSHALLAS MCLUHANAS IR JO „TEORIJOS“ KITYBĖ. RAC [Prieiga per internetą]. 2009 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio25 d.];6(1-2):144-59. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/religija-ir-kultura/article/view/2770