1.
Daraškevičiūtė V. ATVAIZDO ONTOLOGIŠKUMO TRANSFORMACIJOS ESTETIKOJE. RAC [Prieiga per internetą]. 2009 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.sausio25 d.];6(1-2):134-43. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/religija-ir-kultura/article/view/2771