1.
Pažėraitė AK. LINGVISTINIAI TAPATYBĖS VIRSMAI. RAC [Prieiga per internetą]. 2009 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.balandžio15 d.];6(1-2):69-3. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/religija-ir-kultura/article/view/2775