1.
Šerpytytė R. NIHILIZMO PARAŠTĖS: (AT)VAIZDAS IR IŠNYKIMAS. RAC [Prieiga per internetą]. 2009 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.rugpjūčio1 d.];6(1-2):53-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/religija-ir-kultura/article/view/2776