1.
Jonkus D. ATMINTIES VISUMA IR KITYBĖ. FENOMENOLOGINIS POŽIŪRIS. RAC [Prieiga per internetą]. 2009 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio25 d.];6(1-2):7-26. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/religija-ir-kultura/article/view/2778