1.
Mažeikis G. Meditacija kaip filosofinio mąstymo ir egzistencijos būdas. RAC [Prieiga per internetą]. 2008 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės21 d.];5(2):51-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/religija-ir-kultura/article/view/2781