1.
Duoblienė L. KRITINĖ TARPTIKYBINĖ PEDAGOGIKA: PRO IR CONTRA. RAC [Prieiga per internetą]. 2008 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.sausio16 d.];5(1):98-108. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/religija-ir-kultura/article/view/2788