1.
Mažeikis G. Ekscentriškoji Europa ir tikėjimo propaganda. Apmąstymai apie XVII–XVIII a. Katalikų Bažnyčios tikėjimo propagandos kongregaciją ir jos veiklos įtaką europinei Lietuvos tapatybei. RAC [Prieiga per internetą]. 2007 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo24 d.];40:75-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/religija-ir-kultura/article/view/2799