1.
Pažėraitė A. ŠVENTOJI ISTORIJA VS. SEKULIARIOJI ISTORIJA: SENOVĖS IZRAELITŲ PRIEŠISTORĖS IR ISTORIJOS ISTORIOGRAFINĖS KONTROVERSIJOS. RAC [Prieiga per internetą]. 2007 m.sausio1 d. [žiūrėta 2020 m.gruodžio2 d.];40:60-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/religija-ir-kultura/article/view/2800