1.
Dulskis R. EKUMENINĖS TIESOS PAIEŠKOS IR KRISTAUS BAŽNYČIOS TAPATYBĖ. RAC [Prieiga per internetą]. 2007 m.sausio1 d. [žiūrėta 2020 m.lapkričio30 d.];40:52-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/religija-ir-kultura/article/view/2801