1.
Šerpytytė R. TIKĖJIMO PARADOKSAS IR NIHILIZMO „LOGIKA“: S. KIERKEGAARDAS. RAC [Prieiga per internetą]. 2007 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės7 d.];40:38-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/religija-ir-kultura/article/view/2803