1.
Bacevičiūtė D. ABSOLIUTI KITYBĖ: E. LEVINAS IR J. DERRIDA. RAC [Prieiga per internetą]. 2007 m.sausio1 d. [žiūrėta 2020 m.gruodžio1 d.];40:7-20. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/religija-ir-kultura/article/view/2805