1.
Daraškevičiūtė V. HERMENEUTIKOS SAMPRATA PERSONALISTINĖJE LUIGI PAREYSONO ONTOLOGIJOJE. RAC [Prieiga per internetą]. 2013 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.lapkričio28 d.];120:48-1. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/religija-ir-kultura/article/view/3685